در این ویدئو دکتر مجد به گفتگوی راهکار هایی برای داشتن طراوت بهتر و بیشتر در زندگی زناشویی می پردازد. این ویدئو در پنج قسمت ارائه شده است که شما می توانید با کلیک بر روی آیکون زیر قسمت بعد را ببینید.