زندگی کریمانه- دکتر دهنوی – قسمت دوم

قسمت دوم از سری ویدئو های زندگی کریمانه دکتر دهنوی

دکتر دهنوی از یکی از اساتید طراز اول روانشناسی می باشند که با بیان شیوا خود آموزه های زناشویی و زندگی را از دیدگاه اسلام بیان می کنند.

لطفا ویدئو های قبلی و بعدی ایشان را دنبال کنید.