در ابتدا به این سوال جواب می دهیم که، رابطه جنسی اورال به چه معناست ؟

رابطه جنسی اورال به معنی خوردن آلت جنسی مرد توسط زن می باشد. خیلی از زوج ها نگران احکام اسلامی رابطه اورال می باشند. در اینجا می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم.

سوال : حکم رابطه جنسی اورال یا همان خوردن آلت جنسی مرد توسط زن چه می باشد؟

جواب :

به گفته اکثر مراجع خوردن آلت جنسی مرد توسط همسرش هیچگونه اشکال از نظر شرع و اسلام ندارد. اما منی از نظر اسلام نجس می باشد در نتیجه خوردن هر گونه نجاست از نظر اسلام حرام مطلق می باشد. اما در هنگام بر قراری رابطه جنسی مایعی دیگر از آلت جنسی مرد یا زن بیرون می آید، این مایع کاملا پاک می باشد. ولی بنا بر احتیاط واجب از خوردن این مایع باید خودداری شود. از نظر اسلام خوردن این مایع جزو روابط جنسی نامتعارف می باشد و اگر شوهر در خواست این کار را داشت از طرف زن واجب نیست که خواسته شوهر را اجرا نماید.

سوال دیگری که مطرح می شود این است که بعضی از زن ها بر این باورند که خودرن آلت جنسی مرد توسط زن جزو گناه های کبیره می باشد، در جواب این افراد باید بگوییم خیر. در صورت درخواست همسر این نکته را باید توجه داشته باشیم که رابطه جنسی اورال موجب رضایت جنسی بیشتر شریک جنسی می شود و پایه های زندگی زناشویی به این ترتیب مستحکم تر می شود. همچنین عمل به این امر که به اعتقاد بعضی ها غیر متعارف می باشد می تواند زندگی را از خیلی از موارد نامشروع نجات دهد.

نکته قابل توجه در این رابطه فقط این است که از خوردن مایع منی به شدت خودداری شود.