تفاوت اصلی زنان و مردان در رابطه زناشویی

بر طبق تحقیقات انجام شده، حدود هشتاد درصد زنان بیشتر طرفدار هم آغوشی هستند تا رابطه زناشویی. در مقابل این خانم ها آقایان قرار دارند که یک رابطه خوب را یک رابطه با رابطه زناشویی طولانی می دانند. در نتیجه اگر از همسرتان این سوال را بپرسید که کدام قسمت رابطه زناشویی را بیشتر دوست داشتی و از آن بیشتر لذت بردی بی شک خانم ها هم آغوشی و روابط عاشقانه را انتخاب می کند و مردان بخش اصلی رابطه جنسی و دخول را بر می گزینند.

به همین دلیل آقایان باید دقت کنند که برای هر چه بیشتر لذت بردن همسرشان باید به قسمت هم آغوشی بیشتر بها دهند و همسرشان بیشتر تشنه بوسه و نوازش می باشد.

سه تفاوت اصلی زنان و مردان را می تواند به صورت زیر بیان کرد.

  • مکانیزم بدنی زنان به این صورت است که پس از گرفتن یک دوش آب گرم کاملا آماده برقراری یک رابطه جنسی موفق و لذت بخش می شوند. به بیان دیگر دوش آّبگرم حس جنسی زن را بر می انگیزد. در مقابل زنان این مردان هستند که بعد از یک دوش آبگرم به جای اینکه احساس جنس شان برانگیخته شود، خوابشان می گیرد.
  • در حین رابطه جنسی زنان بیشتر طرفدار جمله هایی هستند که عشق بیشتری در آنها است و رومانتیک تر هستند. به عنوان مثال جملاتی مانند وای تو منو دیونه کردی اما مردان بیشتر جمله های هستند که بیشتر آنها را بر می انگیزد و دوست دارند بیشتر و سریع تر عمل را انجام دهند. به عنوان مثال می توان به سریع تر و گفتن نامشان یا کلمه جانم اشاره کرد.
  • تغییرات هورمونی در زنان که موجب برانگیخته شدن آنها می باشد حالت نوسانی دارد. به این معنی که ممکن است میل جنسی آنها خیلی زیاد باشد ، میل جنسی شان متوسط باشد و یا اینکه اصلا میل جنسی نداشته باشند. اما میل جنسی در مردان حالت صفر و یکی دارد. یعنی یا هست و یا نیست و حالت میانه ندارد.

مطمئنا با توجه کردن به این سه تفاوت اصلی زنان و و مردان می توانید رابطه جنسی پر شور تری را با شریک جنسی خود برقرار سازید.