در یک رابطه جنسی مردان باید بدانند …

گاهی اوقات برای داشتن رابطه زناشویی بهتر باید کمی از ضوابط اخلاقی خارج شوید. شاید شریک جنسی شما برای بیشتر لذت بردن کمی خشونت از شما بخواهد یا اینکه بخواهد کمی بی پروا و جسور باشید تا بتوانید بهتر او را به اورگاسم برسانید. همیشه به یاد داشته باشید مرد در رابطه جنسی نقشی به مراتب مهم تر و تاثیر گذار تر دارد.

در یک رابطه جنسی آقایان فاعل اصلی می باشند. در نتیجه می توانند در رابطه رفتار هایی از خود نشان دهند که رابطه جنسی هر چه بهتر انجام گیرد و دو طرف از آن راضی باشند و یا اینکه رابطه را به خاموشی بکشانند.

در یک رابطه جنسی مردان باید بدانند که یکی از مهمترین مهارت هایی که در یک رابطه زناشویی باید داشته باشید صحبت کردن با همسرتان می باشد.  حرف زدن هم قبل از شروع مرحله اصلی رابطه جنسی و هم در زمان برقراری رابطه جنسی. شما قبل از اینکه دخول را انجام دهید باید ابتدا باید همسر خود را آماده برقراری یک رابطه موفق کنید. همچنین نیاز های جنسی یک فرد هیچ وقت ثابت نمی باشد. در نتیجه قبل از رابطه جنسی باید ابتدا نیاز های جنسی خود را با همسرش در میان بگذارد.

در یک رابطه جنسی مردان ماهر می دانند  که باید ابتدا اندام هایی را مورد هدف قرار دهند که از حساسیت کمتری برخوردار  هستند سپس پس از آماده سازی همسرشان سراغ اندام های حساستر بروند.

با کمال تاسف فراوان باید گفت که متاسفانه برخی مردان پس از معاشقه و بعد از مشغول شدن به رابطه زناشویی بوسیدن همسرشان را کاملا به دست فراموشی می سپارند. در یک رابطه جنسی مردان باید بدانند که بوسیدن همسرشان جزو کار هایی هست که به هیچ عنوان نباید فراموش کنند.

به امید داشتن رابطه جنسی هر چه بهتر و لذت بخش تر  برای شما