در مقاله های قبل در مورد اینکه چرا خود ارضایی کاری اشتباه است صحبت کردیم و آن را از جنبه های مختلف تحت بررسی قرار دادیم. در این مقاله می خواهیم مستقیما به این موضوع اشاره کنیم که عوارص خود ارضایی چیست و تکرار این عمل چه تاثیراتی بر بدن شما چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ روانی می گذارد.

یکی از تاثیرات مجرد بودن افراد و اینکه زمان زیادی را تنها سپری می کنند، روی آوردن به عمل خود ارضایی می باشد. که در حال حاضر روز به روز در بین افراد جوان مجرد و حتی متاهل بیش از پیش رواج پیدا کرده است.محققین و پژوهشگران در مورد مضرات این عمل بارها و بارها به روش های مختلف هشدار داده اند. و بر طبق تحقیقات انجام شده محروم بود از لذت زناشویی و جنسی و همچنین طلاق از مهمترین دلایل روی آوردن افراد به بیماری خود ارضایی می باشد..
عوارض عمل خود ارضایی به صورت زیر می باشد:

 • موجب بد اخلاقی و تند خویی افراد شده و افراد با کوچکترین موردی زود عصبانی می شوند.
 • اراده را ضعیف می کند و فرد بیمار دائم کسل و بی حوصله است.
 • فرد در جمع احساس کوچک بودن و حقیر بودن می کند.
 • موجب پایین آمدن اعتماد به نفس می شود و فرد در رویارویی با مشکلات سریع خود را می بازد.
 • موجب پرش تمرکز شده و حافظه را ضعیف می کند.
 • اضطراب و استرس را بالا می برد.
 • فردی که دچار این بیماری شده است دائما احساس منزوی بودن می کند.
 • فرد فکر می کند که از گروه دوستان خود طرد شده است
 • عزت، شرافت و جایگاه اجتماعی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.
 • موجب می شود فرد دیر تر ازدواج کند.
 • به موجب آن فرد بیمار در خانواده دجار مشکل می شود.
 • موجب بی میل شدن فرد بیمار به همسر خود و مقوله ازدواج می شود

شما چه عوارضی را از عوارض خود ارضایی می دانید که ما به آن اشاره نکرده ایم ؟