رفع یک سوء تفاهم در مورد لذت جنسی

همیشه این دیدگاه در مورد آقایان بوده است که خانم ها بیشترین لذت جنسی را زمان نزدیکی می برند به همین دلیل برای اینکه خانم ها را بیشتر به لذت برسانند اول سر اصل مطلب می روند و همیشه این موضوع را در نظر دارند که حساس ترین بخش آقایان آلت تناسلی شان است پس چنانچه من چهل و پنج دقیقه رفت و آمد آلتم لذت می برند پس حتما شریک جنسی من نیز باید لذت ببرد. آقایان همیشه نگران زود انزالی خود هستند و فکر می کنند که در زمان نزدیکی و دخول هرچه قدر دیر تر به ارضا برسند بهتر است و نشان دهنده توانایی و قدرت آنها می باشد.

اما نکته ای که باید برای رفع این سوء تفاهم در مورد لذت جنسی در نظر گرفت که این کاملا یک سوء تفاهم در مورد لذت چنسی می باشد. واژن خانم ها بعد از حدود پانزده دقیقه نزدیکی کاملا خشک شده و غیر از اینکه دیگر از این موضوع لذت نمی برند، دچار سوزش هم شده که برایشان بسیار عذاب آور  نیز می باشد. خانم ها بیشتر از هر دخول به معاشقه و نوازش برای تحریک شدن احتیاج دارند و دوست دارند تا اگر رابطه زناشویی شان با شریک جنسی شان می خواهد طولانی تر شود، این طولانی بیشتر سمت نوازش و معاشقه باشد تا عمل مستقیم دخول. یک زن از معاشقه بیشتر از نزدیکی لذت می برد، به این معنی که یک نوازش و معاشقه مناسب و طولانی حتی اگر عمل دخول انجام نشود می تواند به راحتی رضایت  زن را به اورگاسم رسانده و رضایت او را به طول کامل تامین نماید..

لطفا نظرات و تجربیات خود را در مورد  رفع این سوء تفاهم در مورد لذت جنسی با ما در میان گذارید…