چند نکته قابل تامل در مورد منی

در مورد مایع منی سوالات بسیار فراوانی در ذهن وجود دارد. که می خواهیم به بعضی از مهمترین های آنها در اینجا پاسخ گوییم.

نکته قابل تاملی که در مورد منی باید در نظر داشته باشید این است که بلعیدن مایع منی کاری کاملا اشتباه است که هم از نظر دین اسلام کاملا نکوهش شده و همچنین از نظر پزشکان نیز بسیار خطرناک تلقی شده است. دلیل اصلی این مهم هم احتمال انتقال برخی بیماری ها از این مسیر می باشد.

برقراری رابطه زناشویی در زمان حاملگی زن و همچنین خالی کردن مایه منی در داخل واژن او مشکلی را ایجاد نمی کند. اما بهتر است که برای رعایت هر چه بیشتر بهداشت تا حد ممکن این کار را انجام نداده و یا اینکه بسیار محدود و با در نظر گرفتن محدودیت ها و موارد کامل بهداشتی این کار را انجام داده تا برای جنین هیچ مشکلی را ایجاد نکند.

در خیال و فانتزی اکثر مردان این است که بعد از انجام رابطه جنسی و در زمان انزال مایع منی خود را روی بدن همسرشان تخلیه کنند و از این کار لذت می برند. با توجه به اینکه ریختن مایع منی بر روی پوست هیچ تاثیری بر پوست ندارد برای همین موضوع بهتر است که هیچ مقاومتی برای جلوگیری از این کار نشود. حتی بهتر است که به آنها آزادی عمل بدهیم تا هر جایی که برای آنها لذت بخش تر است مایع منی خود را تخلیه کنند.

نکته دیگر قابل تامل در مورد منی که در مورد مایع منی باید در نظر داشت این است که چنانچه فردی از لحاظ جنسی مدتی غیر فعال بوده و هیچ گونه رابطه ای را نداشته امکان دارد در اولین رابطه اش در زمان تخلیه منی با منی ای به رنگی زرد مواجه شود. باید گفت که این مایع تنها به دلیل وجود و باقی ماندن یک سری مایع در محل ذخیره منی می باشد که به دلیل طولانی شدن زمان حضورشان در آنجا کمی غلیظ تر شده اند. و هیچ گونه خطری این مایع ندارد و نشانه هیچ گونه مریضی و مشکلی در سیستم تناسلی بدن آنها نمی باشد.