آیا باید برهنه به بستر رفت؟

بسیاری از زوجین در این باورند که قبل از ورود به بستر باید به صورت کامل برهنه شوند. شاید بیشتر آنها فکر می کنند با این کار می توانند به خوبی به شریک جنسی خود بفهمانند که امروز وقتش است و می توانند با هم وارد یک رابطه موفق بشوند.

این کار چند عیب بزرگ دارد. اول اینکه در آوردن لباس در بستر خود می تواند حدود ۴ دقیقه زمان بگیرد که بدین ترتیب زمان معاشقه طولانی تر می شود. دوم اینکه اگر بانوان این مسئله را مدنظر نگیرند و برهنه وارد رختخواب شوند ممکن است آقایان زودتر آماده نزدیکی شوند و هنوز شریک جنسی شان به این آمادگی نرسیده باشد. سومین پیامدی که این عمل میتواند داشته باشد این است که حساسیت زوجین به بدن برهنه یکیدیگر کم می شود.

از طرف دیگر این را هم باید در نظر داشت که نباید با لباس نامناسب و یا نامرتب وارد رختخواب شد که خود نیز پیامی عکس برای برقراری رابطه جنسی داشته باشد. بهترین کار این است که یک لباس خواب مخصوص و جذاب را برای هم نشانه گذاری کنید تا در صورتی که هر کدام از زوجین لباس مخصوص خود را به تن کرد نشانه ای برای دیگری باشد که آن شب از نظر او برای برقراری رابطه مناسب می باشد.