راه های افزایش زمان یک رابطه زناشویی

یکی از مهم ترین تاثیرات رابطه زناشویی مناسب و موفق افزایش دوستی و محبت در بین زوجین می باشد. به این معنی که چنانچه زوجین بتوانند رابطه ای لذت بخش را ترتیب دهند و رضایت زناشویی آنها بالا برود عشق و محبت بیشتری در بین آنها پدید می آید و زندگی بهتری عاید آنها می شود.

برقراری یک رابطه خوب و لذت بخش مستلزم وجود یک سری شرایطی می باشد. این شرایط از قبیل فرصت و موقعیت شناسی مناسب است. منظور از موقعیت شناسی این است که زوجین برای برقراری رابطه زناشویی دچار استرس و اضطراب های بی مورد نباشند و یا اینکه نگران نباشند که چنانچه اتفاقی بیافتد مجبورند که رابطه خود را نصفه تمام کنند که این خود موجب این می شود که کاری کنند که بدون رسیدن به آمادگی زود تر ارضا شوند و رابطه را بدون لذت سریع به اتمام برسانند. زمان مناسب هم زمانی است که زوجین کاملا در شرایط آرامش باشند و در آن زمان به هیچ چیز و هیچ کس فکر نکنند.

نکته دیگر در داشتن رابطه ای مناسب برای طرفین مدت زمان آن رابطه می باشد. افرادی که دچار مشکل زود انزالی هستند می توانند بدون استرس و ترسی، قبل از برقراری رابطه جنسی به تحریک و نوازش وی بپردازند و ابتدا او را آماده برقراری یک رابطه موفق کنند و سپس به انجام نزدیکی و دخول بپردازند. افزایش زمان رابطه زناشویی موجب هر چه بالاتر رفتن زمان آمیزش شده و همچنین لبریز شدن جنسی طرفین شده و در نهایت با یک ارضای کامل موجب سلامتی روان انسان می شود.