نقاط حساس بدن بانوان در رابطه زناشویی (قسمت دوم)

۳)     لب و بوسیدن آنها

اینکه خانم ها با با بوسیدن لب هایشان بسیار تحریک می شوند زیاد دور از انتظار و دور از ذهن نیست. خانم ها از اینکه لبهایشان در زمان معاشقه و نوازش بوسیده و مکیده شوند بسیار لذت می برند. در نتیجه این بخش را نیز باید از مناطق بسیار حساس بانوان تلقی کرد و نباید فراموش کرد که حتما لب ها را در برنامه قرار دهید.

۴)     دست ها شامل مچ بازو و زیر بغل

خانم ها نوازش را دوست دارند مخصوصا اگر تمرکز بر روی بازو و مچ دست باشد شما می توانید این مناطق را به آرامی و با ظرافت نوازش دهید و ببوسید. از ناحیه زیر بغل نیز غافل نشوید . با نوازش و برقرار کردن تماس های زبانی با این ناحیه می توانید بسیار بانوان را تحریک کرده و برق لذت را در چشمانشان ببینید.

۵)     سینه ها

سینه ها و فضای بین دو سینه بسیار تحریک کننده است برای بانوان. تصور کنید دو خمیر بازی در دست دارید و می خواهید آنها را با دستانتان ماساژ دهید به همین صورت با ماساژ سینه بانوان بپردازید. سینه ها را ببوسید و لیس بزنید و همینطور می توان نوک سینه را نیز حتی با دندان تحریک کنید و گاز بگیرید. فراموش نکنید که کل سینه را تحریک کنید و ماساژ دهید و فقط به نوک سینه ها و یا بخش های خاصی از سینه اکتفا نکنید.