ببوسید، با زبان تحریک کنید و حتی گاز بگیرید

از دهانتان نیز کمک بگیرید. شما می توانید به این صورت نشان دهید که چقدر به او علاقه دارید . حرکت لب های شما بر روی گردن، گوش ها و شانه ها می تواند زن را به اوج لذت رسانده گویی که از زمین جدا شده است. شما می توانید با بوسیدن پشت زانو، مچ دست و انهنای باسن او را به ارگاسم رسانده و باعث شوید که از شما بخواهد این کار را ادامه دهید.

خجالت ممنوع

خجالت را در یک رابطه زناشویی باید کنار گذاشت. هر چه دوست دارید به او بگویید، بگویید چه می خواهید و بگذارید او بگوید چه می خواهد. این کار به شما کمک می کند که متوجه بشوید که در آن روز شریک جنسی شما چه می خواهد.

خانم ها طرفدار این هستند که در یک رابطه جنسی و در یک لحظه چند حس او برانگیخته شود. در نتیجه باید برای موفقیت هر چه بیشتر رابطه تان چند حس را با هم تحریک کنید. شما می توانید در حین ماشاژ دادن پا ها و ران ها با دست دیگر سینه ها را نوازش کرده و یا واژن را و کلیتروس را لمس نمایید . پس از پایان عشق بازی نوبت به دخول می رسد. به این دلیل که الان و بعد از یک عشق بازی اصولی زن آماده دخول می شود. حال به پوزشین های دخول خواهیم پرداخت.