حال به این نکته می پردازیم که چه زمان هایی باید از  برقراری رابطه زناشویی اجتناب کرد. برای مثال چنانچه خانم سابقه زایمان قبل از موعد دارد در این صورت امکان دارد پزشک او را از برقراری آمیزش و یا رسیدن به ارگاسم منع کند. این امر به این علت است که در زمان ارگاسم موجب می شود که رحم به مقدار کمی منقبض شود. از طرف دیگر موارد شیمیایی موجود در ترشحات جنسی مرد نیز می تواند یکی دیگر از دلایل منقبض شدن رحم زن باشد. به همین دلیل در صورتی که زن سابقه زایمان قبل از موعد دارد بهتر است که همسر ترشحات جنسی اش را در واژن زن نخلیه نکند.

در بعضی مواقع ممکن است پزشک بانوانی را که سابقه سقط جنین به صورت خود به خود را دارند از برقراری رابطه و تجربه ارگاسم منع کنند. اما با تمام این صحبت ها هنوز از نظر علمی رابطه ای بین رابطه زناشویی و سقط جنین اثبات نشده است.

اکنون می خواهیم به این موضوع بپردازیم که کدام افراد از برقراری رابطه زناشویی باید منع شوند. در صورتی که هرکدام از موارد ذیل وجود داشت، می بایست از فعالیت زناشویی دوری کرد:

– جفت سه راهی( پائین قرار گرفتن جفت در رحم) ؛ نارسایی دهانه رحم

– سابقه زایمانهای مكرر ؛ چندقلو بودن بارداری
– شروع قبل از هنگام دردهای زایمانی؛ پاره شدن کیسه آب
– دیابت و بارداری های خطرناک
– درد به موقع امیزش جنسی
– خونریزی و یا ترشح بدون علل از واژن
– وجود ضایعه بهبود نیافته هرپسی در همسر