مفیدترین پوزیشن های رابطه زناشویی (قسمت دوم)

پوزیشن دومی که میخواهیم به شما معرفی کنیم به این صورت است که زن باز هم به پشت خوابیده و پاهایش را بر روی شکم و سینه اش خم می کند. همچنین می تواند پاهایش را دور کمر مرد حلقه کرده و یا اینکه بر روی شانه های مرد بگذارد. در این پوزیشن به دلیل حالت خاصی که دارد آلت تناسلی زن یا همان مهبل چند سانتی متر کوتاه تر شده و در نتیجه دخول آلت تناسلی مردانه به داخل آن به صورت کامل انجام می شود. از دیگر ویژگی های این پوزیشن این است که کلیتروس آلت تناسلی زنا در مسیر آلت تناسلی مرد قرار گرفته و در نتیجه با تماس آلت مرد با کلیتروس، لذت زن از رابطه زناشویی چند برابر شده و راحت تر به ارگاسم می رسد.

این پوزیشن به دلیل اینکه در آن دخول به صورت کامل انجام می گیرد توانایی این را دارد که هم مرد و هم زن را به اوج لذت رسانیده و ارضا کند. باید این را در نظر گرفت که در این روش احتمال حامله شدن زن بیشتر می باشد. در مورد آقایانی که مایع لذت شان سریع تر می ریزید بهتر است هنگام انجام آمیزش با این پوزیشن در هر رفت و برگشت آلت خود را کاملا از مهبل زن بیرون آورده و دوباره داخل کند. در نتیجه با کم کردن حرکت ها مایع لذتشان دیر تر مهبل زن می ریزد و پیرو آن بیشترین لذت جنسی را در وجودش حس می کند.