یکی از دغدغه های خانم ها و آقایان در مورد رابطه زناشویی اندازه آلت تاسلی آقایان می باشد. در این مورد باید این مورد را بگوییم که جای هیچ نگرانی ای برای اندازه آلت نیست. کانال های واژن بانوان به صورت حفره ای روی هم خوابیده می باشد. این کانال بعد از ازدواج با اندازه آلت تناسلی آقایان چه از لحاظ طول و چه از لحاظ قطر مطابقت پیدا می کند. در نتیجه بهتر است به جای اینگونه نگرانی ها به دنبال نکات دیگر و مهمتر در آمیزش خود باشید. همچنین اگر در به ارگاسم رساندن خانم مشکلی بود، آقایان می توانند حتی بعد از اینکه خودشان ارضا شدند کار را ادامه داده تا خانم هم به ارگاسم و اوج لذت برسد.

نکته بسیار مهمی که در رابطه زناشویی باید مد نظر بگیرد این است که نزدیکی زیاد و رابطه زناشویی مکرر هیچ ضرری برای بدن چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روانی برای فرد نه تنها نداشته بلکه بسیار هم برای بدن سود آور است. به شرط آنکه به آن به عنوان یکی از مهمترین ارکان زندگی نگاه شود و هر دو طرف از آن لذت کافی را ببرند.

نکته آخر هم اینکه استفاده از تریاک و مواد نیرو زا که جدیدا باب شده است هیچگونه تاثیر مثبتی در رابطه زناشویی نداشته و حتی در بعضی مواقع موجب صدماتی در آینده نه چندان دور می شود. در نتیجه بهتر است چنانچه در رابطه زناشویی خود کم و کاستی احساس کردید به جای خود درمانی و استفاده از توصیه های سایت های غیر حرفه ای به پزشک خود مراجعه کنید و از اون کمک بگیرید.