مفیدترین پوزیشن های رابطه زناشویی (قسمت چهارم)

در این روش مرد می بایست به پشت بخوابد و پاهایش را دراز به هم نزدیک کند، زن پاهایش را در دور طرف پاهای همسر میگذارد و روی مرد می نشیند و یا اینکه زانو زده و کمی به سمت جلو خم می شود. بهتر است که وزنش را بر روی دستانش انداخته و به آنها تکیه دهد تا در طول دخول و نزدیکی تعادلش به هم نخورد. سپس باید آلت تناسلی مرد را در مهبل خود فرو برده و شروع به حرکت نماید. در این روش زن فعال بوده و تمامی حرکات با زن می باشد. با حرکات خود زن باعث ریخته شدن مایع لذت بخش خود و همچنین مایع لذت مرد می شود.

نکته مهم در این نوع روش دخول این است که اولا به این دلیل که دخول به صورت کامل انجام میشود و زن نقش اصلی را بازی می کند در نتیجه زن زودتر به اوج لذت و اورگاسم می رسد. ثانیا در این روش احتمال حاملگی به این دلیل که مایع لذتبخش مرد بلافاصله پس از خارج شدن از آلت به پایین می ریزد، بسیار کم است. به همین دلیل در این روش می توان از کاندوم های عروسکی که خاصیت ضد بارداری ندارد استفاده کنید. همچنین می توان برای افزایش لذت از کاندوم خاردار استفاده نمایید. برای آقایانی که آلت تناسلی کوچکی نیز دارند در این روش کاندوم حجم دهنده و یا ژل حجم دهنده توصیه می شود. از دیگر ویژگی های این روش نیز این می باشد که برای آقایانی که خسته هستند و یا اینکه آلت تناسلی شان کاملا راست نمی شود روش خوبی است و اما ژل افزایش نعوظ برای بیشتر شدن لذت توصیه می شود.