ساز و کار ماساژ جنسی (قسمت چهارم)

در این قسمت می خواهیم یک روش دیگر ماساژ زناشویی را ارائه دهیم به این صورت که در ابتدا مقداری ماده چرب و لیز کننده روی لب های واژن بریزید و سپس لبه های واژن را با انگشت شست و اشاره گرفته و علاوه بر مقدار کمی فشار به آهستگی بکشید. این عمل بسیار لذت بخش می باشد برای خانم ها و سعی کنید این کار را چندین مرتبه و پی در پی انجام داده تا او را آماده یک رابطه جنسی موفق کنید. در مرحله بعدی سراغ تخمدان ها بروید. ماساژ این قسمت برای برخی دردناک و مضر و برای برخی نیز بسیار لذت بخش می باشد. اگر همسر شما از آن دسته است که ماساژ این قسمت برایشان خوشایند است تخمدان ها را که در دو طرف واژن می باشد، مقداری ماساژ داده و لمس کنید.

 قسمت های داخلی ران نیز به دلیل تار های عصبی ای که دارند نیز بسیار تحریک پذیر می باشند و در کنار این قسمت، نوازش موهای عانه نیز بسیار لذت بخش می باشد. بعد از مدتی می توانید انگشت خود را به سمت لبهای واژن ببرید. برای تحریک بهتر می توانید به وسیله یک چرب کننده مناسب دستان را لیز کرده و آنها را یکی یکی با دست گرفته و ماساژ دهید. محل اتصال لی بیرونی واژن را با دست انگشتانتان گرفته و از پایین به سمت بالا ماساژ داده و سپس به سراغ بقیه رفته و همین کار را تکرار نمایید.

مرحله بعد زمان به آن رسیده که انگشت خود را وارد واژن نمایید. بهترین حالت ورود انگشت به واژن به این صورت است که انگشت خود را به آرامی وارد واژن کرده و سپس چند لحظه صبر نمایید. بعد از چند لحظه شروع به وارد و خارج کردن انگشت نمایید. در صورت لزوم می توانید از انگشت دیگرتان نیز استفاده نمایید. شست خود را وارد واژن نمایید، سپس دست خود را به دور کلیتوریس حرکت دهید. با سایر انگشتان می توانید استخوان لگن را تا حدی نیز فشار دهید. به این ترتیب شما می توانید نقطه g داخلی و نقطه g خارجی را به صورت با هم تحریک نمایید که این حرکت برای خانم ها بسیار خوشایند بوده و آنها را به ارگاسم بسیار نزدیک می کند.