shampoo

دوازده اصل رابطه زناشویی موفق (قسمت دوم)

اصل دوم : قبول مسئولیت های فردی در یک آمیزش جنسی (سکس)

یکی از بیشتر مواردی که در یک رابطه زناشویی دیده می شود این هست که طرفین رابطه زناشویی می خواهند شخصیت یکدیگر را تغییر داده و او را به شخص مورد نظر خود تبدیل کنند. در نتیجه این تلاش ها در بیشتر مواقع تنها طرفین به دلیل مقاومت در برابر تغییر، احساس بیگانگی کرده و اختلافات بین آنها افرایش می یابد. توصیه بیشتر روانشناسان و مشاوران در این رابطه زناشویی و آمیزش جنسی این است که به جای اینکه سعی کنید دیگران را در این رابطه تغییر دهید، خودتان را عوض کنید تا هم خود از این رابطه جنسی لذت ببرید و هم فرد مقابل شما. یکی از بیشترین مواردی که در یک رابطه جنسی مورد اختلاف است، نوع کاندوم مصرفی و یا عدم داشتن تنوع در استفاده از کاندوم می باشد. نکته دیگری که باید در این مورد حتما مد نظر قرار دهید این است که یک رابطه چنانچه بدون تنوع باشد و همیشه یک اتفاق مشخص در آن بیافتد کم کم کسل کننده شده و دیگر طرفین از آن لذت نخواهند برد. یکی از راه هایی که شما می توانید به رابطه خود تنوع ببخشید استفاده از کاندوم های متفاوت و متنوع می باشد. کاندوم خاردار، کاندوم تاخیری، کاندوم تنگ کننده، کاندوم حجم دهنده و … همچنین در صورتی که با کاندوم موافق نیستید اسپری تاخیری و یا ژل تاخیری، ژل تنگ کننده و یا ژل حجم دهنده به شدت توصیه می شود.

اصل سوم : رعایت احترام متقابل در یک رابطه زناشویی

از مهمترین اصل های صمیمیت و دوستی در بین زوجین، رعایت احترام همسر در طول روز و همچنین در زمان رابطه زناشویی می باشد. و رمز ماندگار شدن روابط احترام متقابلی است که زوجین به یکدیگر می گذارند. رعایت نکردن احترام متفابل باغث می شود که زوجین احساس بی ارزش بودن کنند و در نتیجه از سرد شده و از رابطه جنسی لذت کافی را نبرند. در این رابطه امام صادق می فرماید: خداوند عزوجل می فرماید: کسی که بنده مومن مرا احترام کند، حتماً از غضب من در امان است