اهمیت رابطه جنسی و پیش نوازش ( قسمت سوم )

مقدمه

در دو قمت قبلی مقاله به دلایل سرد شدن رابطه جنسی پس از چندین سال پرداخت شد. همچنین این موضوع بیان شد که یکی از دلالیل اصلی که موجب می شود رابطه جنسی گرما و طراوت اولیه خود را از دست بدهد، این است که معاشقه و پبش نوازش به دست فراموشی سپرده می شود و هم خواب شدن با همسر ضرفا جنبه ارضای فیزیکی به خود می گیرد. اما به این نکته باید توجه کرد که ارگاسم فقط بخش کوچکی از رابطه جنسی و سکس است و یک آمیزش موفق بخش های مهمتری نیز دارد.

اصل معاشقه و پیش نوازش

در حقیقت پیش نوازی و معاشقه قبل از سکس و رابطه زناشویی کلید موفقیت یک رابطه زناشویی است که در بدو رابطه و در روز های اولیه آشنایی به صورت دانسته و یا ندانسته مورد استفاده قرار می گرفته است و موجب به وجود آمدن یک رابطه موفق میشده اما زمانی که این موضوع به دست فراموشی سپرده شده دیگر رابطه رنگ و لعاب گذشته را از دست می دهد.
پیش نوازش سبب می شود طرف مقابل بیش از پیش تحریک شود و با انجام حرکاتی کوچک که شاید به چشم هم نیاد میل و رغبت طرف مقابل به شما چند برابر می شود. این دقیقا نقطه مقابل زمانی است که وقتی وارد بستر می شوید بلافاصله مقاربت را شروع می کنید. در این زمان نباید انتظار این را داشته باشیم که تحریک شویم و به اوج لذت برسیم. در این زمان حتی ممکن از که به ارگاسم برسید، اما زمان بسیار زیادی باید صرف تحریک خود و طرف مقابل شود.
اما با معاشقه اولیه و پیش از رابطه جنسی، هر دو طرف تحریک شده، رغبتشان برای برقراری رابطه زناشویی بالا رفته و همچنین، آماده یک رابطه زناشویی و سکس موفق می شوند. که خود موجب برقراری رابطه زناشویی بهتر و رضایت بخش تر می شود.
نکته ای که باید در این زمان به آن نیز توجه داشته این است که زمان یک رابطه زناشویی برای همسر شما چقدر مهم است؟ اگر شما مشکل زود ارضایی دارید و یا اینکه همسر شما از شما زودتر ارضا می شود می بایست از ژل های تاخیری و یا کاندوم تاخیری استفاده نمایید تا بدین صورت از لحاظ زمان رابطه جنسی نیز همسر شما کاملا ارضا شود. چرا که یک رابطه و ارگاسم خوب اما کوتاه مدت هم شاید برای او زیاد جالب نباشد.